OA-Axis T Upgrade

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten. Deshalb freuen wir uns, Sie darüber zu informieren, dass unser OA-Axis T kürzlich aktualisiert wurde.

Auf allen OA-Axis T Sensoren, die mit der Chargennummer 1513 beginnen, werden die Funktionstasten durch eine Funktionsdrucktaste ersetzt. Nach jeder Änderung der Einstellungen, müssen die Änderungen nur noch durch einmaliges Drücken der Funktionsdrucktaste bestätigt werden. Diese benutzerfreundliche Anpassung vereinfacht das Einlesen des Sensors.

Die ersten aktualisierten Sensoren wurden im Mai 2015 ausgeliefert.

Möchten Sie mehr über dieses Upgrade wissen? Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.

OA-Axis T upgrade

Ons doel is om onze klanten voorzien van de kwalitatief meest hoogwaardige producten. Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen mededelen dat onze OA-Axis T onlangs een update heeft gehad.

Op al onze OA-Axis T sensoren die beginnen met productie lotnummer 1513 zal de “functionswitch” worden vervangen door een “function drukknop”. Na iedere wijziging in de instellingen volstaat voortaan het eenmaal indrukken van de “function drukknop” ter bevestiging van de wijzigingen. Deze gebruiksvriendelijke aanpassing vergemakkelijkt de inleer procedure van de sensor.

De eerste vernieuwde sensoren zijn reeds in Mei 2015 uitgeleverd.

Meer weten over deze upgrade? Neem dan contact op met uw accountmanager.